Klasyka żywa - Szewcy

Szewcy Teatru Animacji w Konkursie Na Inscenizację Dawnych Dzieł Literatury Polskiej „Klasyka Żywa”

Stanisław Ignacy Witkiewicz (1885-1939)
Artysta, malarz, dramaturg, powieściopisarz, filozof, fotografik. 
Wizjoner wyprzedzający epokę, a zarazem dotkliwie rzeczowy prześmiewca. Przenikliwość jego sądów i katastroficznych przepowiedni pozwala go potomnym odkrywać wciąż na nowo. Jest jednym z niewielu polskich twórców, których znaczenie w historii światowej wciąż trwa i nie słabnie.

Szewcy to jedno z najważniejszych dzieł Stanisława Ignacego Witkiewicza. W tym roku mija 80 lat od powstania tej sztuki, a pomimo to tekst nie stracił nic na swojej aktualności.

Z pozornego chaosu motywów i tłumu groteskowych postaci wyłania się prosta historiozofia Witkacego. Zderzają się losy jednostki i gwałtowne przemiany społeczno-polityczne, obnażają się ludzkie ułomności i kapitulujące idee. Słynna witkacowska deformacja języka i wieloznaczność symboli wymagają zdecydowanej, dynamicznej formy.

Szewcy w inscenizacji i reżyserii Anny Rozmianiec to przedstawienie dla widzów młodych i dorosłych. Zarówno dla tych, którzy twórczość Witkacego znają i szanują jak i dla tych, którzy nie mieli z nią jeszcze do czynienia. Wyraziste aktorstwo, bogactwo środków, wielozadaniowa scenografia i uniwersalny przekaz składają się na jedyny w swoim rodzaju pamflet na (każdą) rewolucję.


W Konkursie na Inscenizację Dawnych Dzieł Literatury Polskiej KLASYKA ŻYWA wzięły udział 83 spektakle z 31 miast. 28 listopada 2015, kiedy ogłoszone zostaną wyniki Konkursu, będzie dniem niezwykle ważnym w kalendarzu obchodów jubileuszu 250-LECIA TEATRU PUBLICZNEGO W POLSCE. Wieczór, w którym na kilkudziesięciu polskich scenach zagrane zostaną spektakle czerpiące z polskiej literatury dawnej, stanie się żywym dowodem na to, że dzieła te wciąż posiadają sceniczny potencjał i mogą być z powodzeniem twórczo reinterpetowane. 28 listopada ma szansę stać się świętem polskiej klasyki w teatrze:  jeden dzień, ogólnopolski zasięg, tysiące widzów na widowniach, wspólne świętowanie, repertuar podkreślający znaczenie polskiego dramatu w szczególnym dla naszego teatru roku – nie było w jego historii wydarzenia, w którym rodzime utwory dramatyczne tak wyraźnie przypomniałyby o sobie. Ogłoszenie wyników Konkursu KLASYKA ŻYWA to tylko pretekst, by spotkać się w teatrze, który jest dobrem publicznym.

Nieformalnie ustanowione „święto klasyki” odwołuje się do tego, czego już raz w roku jubileuszu udało się dokonać. 23 maja na ponad 100 polskich scenach zagrane zostały spektakle, na które bilety kosztowały symboliczne 250 groszy. Dzień Teatru Publicznego był punktem kulminacyjnym obchodów – finał Konkursu KLASYKA ŻYWA będzie ich symbolicznym zwieńczeniem i ideowo uzupełni tamto wydarzenie.

Konkurs na Inscenizację Dawnych Dzieł Literatury Polskiej KLASYKA ŻYWA organizowany jest przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego.

Teatr Animacji

Partnerzy:

  


Spektakl bierze udział w Konkursie na Inscenizację Dawnych Dzieł Literatury Polskiej „Klasyka Żywa”realizowanym dla uczczenia przypadającego w 2015 roku jubileuszu 250-lecia teatru publicznego w Polsce. Konkurs organizuje Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego.